Archifau Dyddiol: 24/04/2015

Cyngerdd Cronfa’r Maer

24/4/15

Cyngerdd ‘Cronfa’r Maer’

yn Neuadd Fawr, Neuadd y Dref, Aberteifi, 7.30y.h.
Côr ‘Ar Ôl Tri’, deuawd Robert Jenkins a Gwyn Morris, unawdydd Mike Morgan, telynores Sarah Jane, Celyn a Mabli (o ‘Only Kids Aloud’) a’r prifardd Ceri Wyn Jones.
Tocynnau £10 (ar gael yn Awen Teifi) – elw at Ambiwlans Awyr Cymru a Gofal Cancr Aberteifi
24/4/15

Concert for ‘The Mayor’s Fund’

in The Great Hall, the Guildhall, Cardigan, 7.30pm
‘Ar Ôl Tri’ choir, Robert Jenkins a Gwyn Morris duet, Mike Morgan soloist, harpist Sarah Jane, Celyn and Mabli (from ‘Only Kids Aloud’) and the chaired poet Ceri Wyn Jones.
Tickets £10 (available in Awen Teifi) – proceeds to Air Ambulance Wales and Cardigan Cancer Care
CB5piACWMAEVFDf