Archifau Misol: Mai 2015

Fernhill a Physgod

croeso i dathliad cymunedol yn Theatr Byd Bychan gyda

fernhill

Nos Wener
29 Mai
dechrau 6.00
Croeso i wledd fendigedig o bysgod lleol ar y barbeciw, a chyflwyniadau cyffrous! Bydd 4CG yn siarad am eu hymchwil i bosibiliadau  Marchnad Bysgod yn Aberteifi, a bydd Theatr Byd Bychan yn dangos ffilm fer am bysgod a wnaed gyda plant Ysgol Gynradd Aberteifi. Wedyn, mwynhewch gerddoriaeth werin hyfryd Fernhill o 8yh.
Dyma wahoddiad i chi ymuno â Fernhill, i fwynhau eu cerddoriaeth werin hyfryd iawn, sy’n destun pleser i gynulleidfaoedd ar hyd a lled y byd. Fe enillwyd sawl edmygwr newydd a chanmoliaeth sylweddol yn sgil eu CD diweddara’, ‘Amser’, a lansiwyd yn Theatr Byd Bychan llynedd. Llais hardd Julie Murphy sy’n ganolog i’w sain unigryw. Fe ddisgrifiodd Time Out hi fel ‘cantores rhaid ei chlywed, rhaid ei gweld’, ac ymhlith ei hedmygwyr mae meistri cerddorol fel Robert Plant a Danny Thompson, ill dau wedi recordio gyda hi. Yn Fernhill, mae hi’n ymuno gyda sawl cerddor gwych. Mae trawiad chwarae gitâr agored Ceri Rhys Mathews yn sail i’w cerddoriaeth, ynghyd â’i chwarae pîb a ffliwt medrus. Mae’r trwmpedwr o Aberystwyth, Tomos Williams, yn cyfrannu’n sylweddol i sain Fernhill gyda’i fyrfyfyrio cynnil a dyfeisgar. Daw Christine Cooper, ffidlwraig ifanc, gyffrous o Ddinbych y Pysgod, â rhyw ynni braf i’r grŵp gyda’i chwarae ffres, llawn enaid.
Bwcio arlein neu ffoniwch 01239 615952
band
welcome to a community celebration at Small World Theatre starring
Friday
May 29 –
 6.00 start
Welcome to a feast of locally caught, deliciously barbecued fish and exciting presentations! 4CG talk about their research into a Fish Market in Cardigan, and Small World Theatre will screen a short film about fish made withCardigan Primary School children. Afterwards enjoy Fernhill playing their intensely beautiful folk music from 8pm.

Join us and Fernhill playing their lyrical and intensely beautiful folk music loved by audiences across the world. Their most recent CD ‘Amser’ launched at Small World Theatre last year, gained them many new fans and much critical acclaim. Central to their unique sound is the beautiful voice of Julie Murphy. Described by Time Out as ‘a must hear, must see singer’, her fans include music legends like Robert Plant and Danny Thompson, both of whom have recorded with her. In Fernhill she is surrounded by wonderful musicians. Ceri Rhys Matthews whose percussive and open guitar playing underpins their music, but who also is a fine piper and flute player. Tomos Williams is a trumpet player from Aberystwyth whose subtle and inventive improvisations contribute hugely to Fernhill’s sound. Finally,Christine Cooper is an exciting young folk fiddler from Tenby whose fresh and soulful playing brings a delightful energy to the group.

Book tickets online or phone 01239 615952

Eisteddfod Llandudoch 2015

TALWRN Y BEIRDD a Beirniadaethau Llên

yng nghwmni Aneirin Karadog (yn beirniadu’r cystadlaethau llenyddol) a’r Prifardd Mererid Hopwood (‘Meuryn’, sef y beirniad yn y gystadleuaeth rhwng timau o feirdd ar y noson)

yn

Neuadd Ysgol Llandudoch

Nos Fercher, Mai 13eg

I ddechrau am 7.00 pm

Mynediad: £5.00

(yn cynnwys lluniaeth ysgafn)

Croeso cynnes i bawb