Archifau Dyddiol: 13/05/2015

Eisteddfod Llandudoch 2015

TALWRN Y BEIRDD a Beirniadaethau Llên

yng nghwmni Aneirin Karadog (yn beirniadu’r cystadlaethau llenyddol) a’r Prifardd Mererid Hopwood (‘Meuryn’, sef y beirniad yn y gystadleuaeth rhwng timau o feirdd ar y noson)

yn

Neuadd Ysgol Llandudoch

Nos Fercher, Mai 13eg

I ddechrau am 7.00 pm

Mynediad: £5.00

(yn cynnwys lluniaeth ysgafn)

Croeso cynnes i bawb