Archifau Dyddiol: 20/06/2015

Taith y Cardi Bach

I gloi rhaglen Cymdeithas Hanes Ffostrasol eleni, mae gwibdaith wedi’i threfnu ar yr 20 Mehefin, sef ‘Taith y Cardi Bach’, ac yn garedig iawn, mae Emyr Phillips wedi cytuno ein harwain. Bydd ‘bws bach’ yn cychwyn o Ffostrasol (£15 y pen) ac os hoffech archebu lle rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda. Bydd angen dod â thocyn canol dydd (i’w fwyta ar Hen Orsaf Llanglydwen) a bwriedir aros yn Hendy-gwyn i gael swper. Mwy o fanylion nes ymlaen!