Archifau Dyddiol: 23/06/2015

Top Tips Mary

[Wedi addasu gan Philippa o erthygl Saesneg i ddechreuwyr gan Mary Galliers ar gyfer cylchgrawn Cyfoeth Naturiol Cymru.]

 

Dysgu Cymraeg – Cyngor da

  1. Peidiwch bod yn ddiamynedd wrth eich hunan – mae dysgu iaith yn anodd i oedolion. Byddwch chi’n teimlo’n rhwystredig a theimlo embaras, ond mae pawb sy’n dysgu yn teimlo fel ’na.
  2. Ewch i’r dosbarth bob wythnos – mwy o oriau yn y dosbarth = mwy o amser i ddysgu, clywed a siarad Cymraeg.
  3. Siaradwch â rhywun (ffrind, dysgwyr eraill neu Gymry Cymraeg) am sut mae’n mynd – beth sy’n mynd yn dda a beth sy’n anodd. Efallai bydd cyngor da gyda nhw.
  4. Ffeindiwch rywun sy’n siarad yn rhugl i ymarfer gyda nhw’n rheolaidd.
  5. Cymerwch bob cyfle i ymarfer trwy ddarllen. e.e. Darllenwch arwyddion, posteri, taflenni a bwydlenni Cymraeg pan dych chi’n eu gweld nhw.
  6. Peidiwch poeni am y treigladau pan dych chi’n siarad. Mae’n fwy pwysig siarad heb stopio na threiglo’n gywir. Bydd pawb yn deall heb y treigladau.
  7. Defnyddiwch adnoddau ar-lein e.e. Quizlet, y Gweiadur, Geiriadur yr Academi, Ap Geiriadur (iOS | Android), S4C Clic.
  8. Siaradwch â’ch hunan, neu siarad â’r ci / cath / pysgodyn aur / wal. Dweud wrth eich hunan / wrth y ci beth dych chi’n ei wneud – gallwch chi wneud hyn trwy’r dydd.
  9. Gwnewch rywbeth dych chi’n ei fwynhau yn Gymraeg – e.e. gwylio rygbi, canu, defnyddio Twitter neu Facebook yn Gymraeg, mynd i’r capel, mynd i gyngerdd / gig Cymraeg.
  10. Daliwch ati! Efallai byddwch chi’n teimlo’n ddigalon weithiau ar ôl dosbarth anodd, neu ar ôl peidio deall, ond “Dyfal donc a dyr y garreg” (persistent blows break the stone)

cyngor – advice
diamynedd – impatient
oedolion – adults
rhwystredig –  frustrated
Cymry Cymraeg – Welsh speaking Welsh people
yn rheolaidd – regularly
cymryd / cymer-  – take
arwyddion – signs
bwydlen (b) – menu
yn gywir – correctly
adnoddau – resources
ar-lein – online
trwy’r dydd – all day / all through the day
mwynhau – enjoy
cyngerdd – concert
gig – gig
daliwch ati – keep at it / keep going
digalon – disheartened