Cymdeithas Hanes Maes a Môr

maes a môr

 

Mae rhaglen y gaeaf ar fin dechrau ac estynnir gwahoddiad cynnes i aelodau hen a newydd i ymuno â ni nos Nos Lun, 21 Medi am 7:30 yn Neuadd Ffostrasol pan fydd  Eiry Palfrey yn rhoi ychydig o hanes ‘Nel Fach y Bwcs’ i ni.  Er gwybodaeth rhoddir manylion y rhaglen tan y Nadolig isod:

 

21 Medi Eiry Palfrey ‘Poncho Mam-gu’ (Nel Fach y Bwcs)
19 Hydref Jane Aaron ‘Merch y graig’: hanes bywyd a gwaith Cranogwen

(Sarah Jane Rees, 1839-1916)

16 Tachwedd Einion Thomas Stad Rhiwlas Y Bala a’r troi allan ym Meirionnydd 1859
11 Rhagfyr Taith i’r Llyfrgell Manylion pellach i ddod

 

Diolch i chi am eich cefnogaeth yn y gorffennol gan obeithio y cawn eich cwmni unwaith eto.  Os gwyddoch am unrhyw un hoffai ddod i’r cyfarfodydd, dewch â nhw gyda chi ar bob cyfrif!