Cymdeithas Cymrodorion Aberteifi a’r Cylch

Cymdeithas Gymraeg sy’n cynnal darlith bob mis yn ystod y gaeaf. £5 am y tymor, neu £2 am noson (sy’n cynnwys te a bisgedi ar ôl y ddarlith). Croeso cynnes i bawb, ac yn arbennig i ddysgwyr.

Rhaglen 2015 – 2016

Festri Capel Bethania, Aberteifi – 7.30yh

14 Hydref 2015 – Dr Eryn White, Aberystwyth
Testun: “Syr Sion Prys a’r llyfr Cymraeg cyntaf”

11 Tachwedd 2015 – Hefin Wyn, Maenclochog
Testun: “Troulo teiars” (dilyn Waldo ar ei feic)

9 Rhagfyr 2015 – Dr Christine James, Llansadwrn
Testun: “Iaith y Penbrociaid” (sylwadau ar dafodiaith Sir Benfro)

13 Ionawr 2016  – Cyng. John Adams-Lewis, Aberteifi
Testun: “Hedfan”

10 Chwefror 2016 –  Elvey MacDonald, Llanrhystud
Testun: “Y Wladfa – Dathlu a Deall”

28 Chwefror 2015 (nos Sul)
Oedfa Gŵyl Ddewi yng ngofal Y Cymrodorion yng Nghapel Mair, Aberteifi am 6.00yh

4 Mawrth 2016 (nos Wener)
Cinio’r Tair Cymdeithas yng Ngwesty’r Cliff, Gwbert tan ofal Merched y Wawr Cylch Teifi. 7.00 am 7.30yh
Adloniant yng ngofal Mr Jonathan Rees

9 Mawrth – Mrs Carys Whelan, St Hilari, Y Bontfaen
Testun: “Gardd Berlysiau Y Bontfaen”