Cymrodorion Llandysul

Nos Fercher 18 Tachwedd, 7.30pm

Cyfarfod y Cymrodorion yn Neuadd Tysul, Llandysul, SSA44 4QJ gyda David Thorne yn son am Feddygon Myddai a Meddygon Dyffryn Teifi. Croeso i bawb.

Meeting in Welsh about the history of the Doctors of Myddai and the Teifi Valley – suitable for advanced learners.