Pobl yr Ymylon

image001

Nos Fawrth, 24 Tachwedd – Neuadd Pantycelyn, Aberystwyth
Nos Fercher, 25 Tachwedd – Neuadd Goffa Talybont
Nos Iau, 26 Tachwedd – Neuadd Goffa Felin-fach
Nos Fercher, 2 Rhagfyr – Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel-ar-Arth
Nos Fercher, 9 Rhagfyr – Neuadd Talgarreg

7.30 o’r gloch

 

image003

MANYLION PELLACH: Theatr Gydweithredol Troedyrhiw – Uned 2, Bryn Salem, Felin-fach, Dyffryn Aeron, Ceredigion – SA48 8AE
swyddfa@theatrtroedyrhiw.com
01570 471500
07813 173155