Archifau Dyddiol: 11/12/2015

Gwibdaith Maes a Môr

Gwibdaith

Mae’r Gymdeithas yn trefnu taith i’r Llyfrgell Genedlaethol Ddydd Gwener 11 Rhagfyr. Os hoffech chi ddod a fyddech gystal a chadarnhau drwy e-bost neu roi gwybod i ni yn y cyfarfod 16 Tachwedd?

Dyma’r bras drefniadau:
10.00: Gadael Ffostrasol (amcan)
11.30: Cyrraedd y Llyfrgell ar gyfer taith dywys
12.30 – 1.15: Cinio yn y llyfrgell
1-15 – 3.00: Cyfle i weld yr arddangosfeydd isod:

Philip Jones Griffiths: Ffocws Cymreig ar Ryfel a Heddwch (cyfle olaf)
Swyn y Storïwr: Canmlwyddiant T. Llew Jones
Gwladfa (cyfle olaf)
‘Dirgel Ffyrdd Natur’: Robert Hooke a Gwyddoniaeth Gynnar
Llawysgrifau amrywiol
3.00 – gadael

Os bydd digon o ddiddordeb byddwn yn trefnu bws.