Gweithdy Ysgrifennu Creadigol

Dydd Sadwrn 12/12/15 am 11.00, Canolfan Bloomfield, Arberth.

Ar gyfer lefelau Canolradd da, ac Uwch
gydag Aneirin Karadog

Gweithdy i helpu paratoi dysgwyr i gystadlu yn Eisteddfod y Dysgwyr ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Enwau i Philippa / Richard / Nic cyn gynted â phosib.

A creative writing workshop for upper Canolradd and Uwch students