Lisa Lân gan Rajesh David

nawfed ton

Mae Rajesh (uchod gyda’i fand Y Nawfed Ton) yn mynychu dosbarth Uwch 2 yn Aberteifi gyda Philippa, ac mae e wrth ei fodd gyda chaneuon traddodiadol Cymru, yn ogystal â bod yn feistr yn nhraddodiad hen wlad ei dadau ei hunan.

Dyma ei fersiwn wych o’r hen gân am Lisa Lân. Mae geiriau y gân isod hefyd.

Mae rhagor o gerddoriaeth Rajesh a’i gyfeillion ar gael ar Soundcloud, ac mae mwy o wybodaeth ar gael ar dudalen Facebook y band.

Lisa Lân

Bûm yn dy garu lawer gwaith
Do lawer awr mewn mwynder maith
Bûm yn dy gusanu Lisa gêl
Yr oedd dy gwmni’n well na’r mêl.

Fy nghangen lân, fy nghowlad glyd
Tydi yw’r lanaf yn y byd
Tydi sy’n peri poen a chri
A thi sy’n dwyn fy mywyd i.

Pan fydda i’n rhodio gyda’r dydd
Fy nghalon fach sy’n mynd yn brudd
Wrth glywed sŵn yr adar mân
Daw hiraeth mawr am Lisa Lân.

Pan fydda i’n rhodio gyda’r hwyr
Fy nghalon fach a dôdd fel cwyr
Wrth glywed sŵn yr adar mân
Daw hiraeth mawr am Lisa lân.

Lisa, a ddoi di i’m danfon i
I roi fy nghorff mewn daear ddu?
Gobeithio doi di, f’annwyl ffrind
Hyd lan y bedd, lle’r wyf yn mynd.

Hiraeth mawr am Lisa Lân.
Hiraeth mawr am Lisa Lân.