Archifau Dyddiol: 15/01/2016

Calennig Llanelli

Daeth y nodyn isod law oddi wrth Ray Jones, sy’n byw yn Nhrefdraeth bellach, ac yn mynychu dosbarthiadau Philippa yn Aberteifi:

Rydw i wedi darllen yr erthygl ar Calennig a roedd Calennig yn hollol wahanol yn Llanelli ar ddiwedd y 40au a’r 50au cynnar. Yma, byddai bechgyn yn mynd o gwmpas tai yn syth ar ôl hanner nos ac yn canu y gân isod a byddai pobl y tai yn rhoi arian iddyn nhw. Gallech fynd o amgylch tan ganol dydd Ionawr 1. Credid hefyd ei bod yn lwcus os oedd y gantorion â gwallt du, ac roedd galw mawr ar fechgyn o’r fath. Rydw i’n cofio ei fod yn llewyrchus iawn.

Blwyddyn newydd dda i chi
Ac i bawb sydd yn eich tŷ
Dyma fi yn ddweud i chi
Blwyddyn newydd dda i chi

Blwyddyn newydd dda [enw teulu] a pawb yn eich teulu hapus!

Diolch i Ray am gysylltu, a rhannu ei atgofion.