Plygain Beulah

Sul 17 Ionawr: Gwasanaeth Plygain yng Nghapel Beulah dan ofal Cymdeithas Ceredigion, am 7.00 o’r gloch. Casgliad at Ambiwlans Awyr Cymru. Croeso cynnes i bawb

Sunday 17 January: Plygain service (singing of ancient Welsh carols) in Beulah Chapel, organized by Cymdeithas Ceredigion, at 7.00pm. Collection for Air Ambulance Wales. A warm welcome to all