Archifau Dyddiol: 21/01/2016

Caryl yn y Castell

carly_lewis_3lle
Caryl Lewis yn dod i’r Castell i drafod ei nofel newydd, Y Bwthyn.
 
Bydd Caryl Lewis yn dod i Gastell Aberteifi ddydd Iau, yr 21ain o Ionawr, am 10.30 i drafod Y Bwthyn, ei nofel ddiweddaraf. Byddwn yn cwrdd yn Ystafell Tŵr y Castell am ryw awr a hanner, a cheir cyfle i holi cwestiynau am y nofel a gwaith Caryl yn gyffredinol.
Trefnir y digwyddiad hwn gan un o ddosbarthiadau Cymraeg i Oedolion, ond bydd croeso cynnes i bawb sydd wedi mwynhau y nofel gampus hon.
Gan fod llefydd yn gyfyng, bydd yn rhaid archebu lle o flaen llaw trwy gysylltu â Richard Vale, e-bost riv1@aber.ac.uk neu dros y ffôn ar 01239 711653. Mynediad am ddim.