Archifau Misol: Mawrth 2016

Philip Huckin – Murmor y Môr

Murmur y Môr, gan Philip Huckin (hawlfraint yr artist)

Diolch i Arwel Jones am anfon y llun gwych uchod  i mewn, ac am y gair o esboniad isod. Ewch i wefan Philip Huckin i weld rhagor o enghreifftiau o’i waith, a chliciwch ar y llun i’w weld yn ei holl ogoniant.

Mae’r arlunydd Philip Huckin, sydd nawr yn byw ym Mhennant ac yn aelod ffyddlon iawn o grwp Coffi a Chlonc, Y Castell, Aberaeron.

Daeth mewn ac un o’i waith atom tua 2 fis yn ôl, gan ei fod yn chwilio am enw fyddai’n siwto.

Wel daeth un o’r grwp lan a’r enw ‘Murmur y Môr’ a dyma’r gwaith gwych wedi ei atodi.

Mae arddangosfa o waith Philip i’w weld ar y llawr cyntaf yn Siop Rhiannon, Tregaron.

Mae Prif Weithredwr Siop Rhiannon, Gwern Evans, wedi dechrau Gwasg Gwynfil a llynedd roeddent wedi cyhoeddi eu llyfr cyntaf sef ‘Hud Afon Arth’. Llyfr ydy hwn o waith  Philip, mewn cyd-weithrediad gyda Cyril Jones y bardd a’r Athro David Austin.

Rydym i gyd yn falch iawn o lwyddiant Philip fel arlunydd, ac hefyd fel mae wedi ymroi i feistrioli yr Iaith Gymraeg.

Bore Coffi Y Dwrgi

Dwrgi - Meirion Jones

Wedi’i ganslo, sori! / Cancelled, sorry!

3/3/16 9.30yb. – 12.00 Bore Coffi Y Dwrgi, yn Festri’r Tabernacl, i lansio rhifyn Dydd Gŵyl Dewi. Croeso cynnes i bawb.

A coffee morning to launch the St. David’s Day edition of the local Welsh paper. Plenty of opportunity to speak and hear Welsh.

 

Llun: Meirion Jones