Bore Coffi Y Dwrgi

Dwrgi - Meirion Jones

Wedi’i ganslo, sori! / Cancelled, sorry!

3/3/16 9.30yb. – 12.00 Bore Coffi Y Dwrgi, yn Festri’r Tabernacl, i lansio rhifyn Dydd Gŵyl Dewi. Croeso cynnes i bawb.

A coffee morning to launch the St. David’s Day edition of the local Welsh paper. Plenty of opportunity to speak and hear Welsh.

 

Llun: Meirion Jones