Noson Rocesi’r Fro

Nos Wener 8ed Ebrill am 7.30 – Gwesty Gellifawr, Cwm Gwaun – Côr Clwb Rygbi Crymych  – codi arian i MS

 Dewch i gael noson dda iawn gyda Rocesi’r Fro yng Nghwm Gwaun yn ein cyngerdd codi arian at MS. Bydd yr arian yn mynd i gefnogi’r Uned MS yn Ysbyty Treforys, sy’n trin sawl person yn yr ardal leol.

Bydd côr enwog Clwb Rygbi Crymych yn perfformio yn y cyngerdd arbennig hwn.  Mae’r Côr yn boblogaidd iawn a byddan nhw’n cyflwyno materiol newydd yn ogystal ag hen ffefrynnau.

Llwydd y noson: Sarah Eynon, Maenclochog

Tocynnau:  £5 oedolion, £3 plant 11 – 16, plant cynradd am ddim

Tocynnau ar gael gan ffonio Judith – 01348 881423

Lluniaeth ar gael yn y bar yng Ngellifawr cyn y cyngerdd – o 6 o’r gloch.


Friday 8th April, 7.30 – Gellifawr Hotel, Cwm Gwaun – Côr Clwb Rygbi Crymych  – concert to raise money for MS

Come and enjoy a great evening with Rocesi’r Fro in Cwm Gwaun at our concert to raise money for MS.  All money raised will go to the MS Unit at Morriston Hospital, which is treating several people in the area.

Crymych Rugby Club’s popular choir will be putting on a special performance with new material as well as old favourites.

President of the evening: Sarah Eynon, Maenclochog

Tickets:  £5 adults, £3 children 11 – 16, primary children free

Phone Judith – 01348 881423 – to reserve tickets

Refreshments including bar meals will be available at Gellifawr before the concert from 6.00 pm.