Archifau Dyddiol: 09/04/2016

Cerddwyr Cylch Teifi – Ardal Dinas ac Aber-bach

Cerddwyr Cylch Teifi: 9fed o Ebrill  2016

Ardal Dinas ac Aber-bach

Arweinydd: Reg Davies

Man Cychwyn: Maes Parcio Capel Tabor, Dinas (SN005 384 Cod post: SA42 0XG). O gyfeiriad Aberteifi trowch i’r dde gyferbyn â lloches byses ar ôl mynd heibio’r troad i Bwllgwaelod. Dewch mewn da bryd i ddechrau ar y daith am 10:30, os gwelwch yn dda.
Map: http://tinyurl.com/capeltabor

Y Daith: Taith gylch ddwy awr tua 2.5 milltir ar lwybrau i fferm Tre-wrach, lawr lôn dawel a llwybr da i draeth Aber-bach ac yn ôl ar y lôn i ddychwelyd i’r Capel; un llecyn a all fod yn fwdlyd; dwy sticil; esgyniad: tua 400 troedfedd, y rhan fwyaf ohono ar y ffordd yn ôl i’r Capel, sy’n eitha serth ar y dechrau.

Pwyntiau o ddiddordeb:  Taith brydferth, hanesyddol gydag ymweliad â pherl o draethell anghysbell.

Wedyn: Bydd cyfle i gael lluniaeth yn nhafarndai Trefdraeth a Dinas a hefyd yng nghaffi Flas Fronlas, Heol y Farchnad, Trefdraeth.

Croeso cynnes i bawb. Cofiwch fod dysgwyr yn dod i gerdded gyda’r grŵp er mwyn cael cyfle i sgwrsio â Chymry lleol. Da chi, agorwch sgwrs â nhw pan allwch.
Ymholiadau 01239 654561   philippa.gibson@gmail.com

Cerddwyr Cylch Teifi Walkers: 9th Ebrill 2016

Dinas and Aber-bach area

Leader: Reg Davies

Starting point: Capel Tabor car park, Dinas (SN005 384 Post code: SA42 0XG). From the direction of Cardigan, turn to the right opposite the bus shelter after going past the turning to Pwllgwaelod. Please come in good time to start the walk at 10.30.
Map: http://tinyurl.com/capeltabor

The Walk: A 2 hour circular walk of about 2.5 miles on paths to Tre-wrach farm, down a quiet lane and a good path to Aber-bach beach and back on the lane to return to the Chapel; one place which can be muddy; 2 stiles; ascent – about 400 feet, most of it on the way back to the Chapel, which is quite steep at the start.

Points of interest: a beautiful historical walk with a visit to a pearl of a secluded beach.

Afterwards: We’ll be able to have refreshments in the pubs of Newport and Dinas, and also int the Flas Fronlas Café, Market Street, Newport.

There’ll be a warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation.
Enquiries 01239 654561   philippa.gibson@gmail.com