Archifau Dyddiol: 17/04/2016

Cymanfa Ganu Aberteifi

Cymanfa Ganu Aberteifi a’r Cylch: Sul 17/4/16 10.30yb a 6.30yh, Capel Bethania.

Arweinydd: Trystan Lewis, Deganwy.

Gallwch chi fynd i wrando ar y diwrnod, neu gymryd rhan trwy fynd i’r ymarfer: Ebrill 10fed, 4.30 yp i oedolion a 2.00yp i blant, Capel Bethania.  Croeso cynnes i bawb.

A festival of hymn singing – a strong tradition.