Eisteddfod y Dysgwyr, Canolbarth Cymru

Eisteddfod y Dysgwyr
Capel y Plough, Aberhonddu
22 Ebrill 2016, 6.00yh tan 10.00yh

Bob blwyddyn, mae’r Canolfannau Cymraeg i Oedolion ledled Cymru yn trefnu eisteddfodau ar gyfer oedolion sy’n dysgu Cymraeg. Eleni, bydd yr Eisteddfod i ddysgwyr yn y Canolbarth yn cael ei chynnal yn Aberhonddu.

Fel arfer, mae ystod eang o gystadlaethau, yn cynnwys tasgiau ysgrifenedig ar gyfer pob lefel o Fynediad i “Agored”, a chystadlaethau llwyfan o ganu a llefaru unigol i grwpiau canu gyda rhwng 21 a 40 o aelodau.

Bydd yn noson llawn hwyl a sbri, ac mae’r dyddiad cau yn gyflym nesau (4 Ebrill!), felly peidiwch ag oedi os ydych chi am ymuno â rhestr teilwng iawn o bobl leol sy wedi dod i’r brig yn ddiweddar.

Manylion llawn a ffurflen gais ar gyfer cystadlu i’w lawrlwytho fan hyn.


 

Plough Lane Chapel, Brecon
22 April 2016, 6.00pm to 10.00pm

Every year, the various Welsh for Adults Centres organise eisteddfodau for adults learning Welsh. This year, the Mid Wales Eisteddfod will be held in Brecon.

As usual, there’s a wide range of competitions, including written tasks for all student levels from Mynediad (Beginners) to “Open”, and stage competitions ranging from individual singing and recitation, to groups of 21 to 40 choristers.

It will be an evening of fun and frolics, and the closing date is fast approaching (4 April!), so don’t delay if you’d like to join the long list of local Welsh learners who have gained Eisteddfod glory recently!

Full details and application form for competitions can be downloaded here.