Merched y Wawr Trefdraeth – Croeso Dysgwyr

Merched y Wawr Trefdraeth – Croeso Dysgwyr

Dydd Sadwrn 7fed o fis Fai, 2:00yh Festri Capel Bethlehem, Trefdraeth, gyferbyn â The Royal Oak.

Taith gerdded o gwmpas Trefdraeth ac wedyn te Cymreig

Dewch i joio – Dewch i sgwrsio

Croeso cynnes i bawb!

Er mwyn i ni gael syniad am faint fydd yn dod, rhowch enwau i: Susan Carey 01239 820822

Newport Merched y Wawr – Learners Welcome

Saturday  7th May, 2:00pm Bethlehem Chapel Vestry opposite The Royal Oak.

A walk and then a Welsh Tea

Come for fun – Come and talk

A warm welcome to all!

So that we can have an idea of how many will come, please give names to: Susan Carey 01239 820822