Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch

Taflen newydd gan Eisteddfod Llandudoch sy’n esbonio tipyn bach o hanes eisteddfodau yn yr ardal, yn Gymraeg a Saesneg.

Mae’r Eisteddfod yn cael ei chynnal ar y trydedd dydd Sadwrn ym mis Mai, felly 21 Mai 2016 yw hi eleni.

A new leaflet from the Llandudoch Eisteddfod, which will be held on the 21 May this year.

Beth yw Steddf - cy Beth yw Steddf - en

Eisteddfod Llandudoch 2016