Taith Tractor – Tractor Run

tractorau

Dydd Sadwrn 28ain Mai, 2016

Cesglir at Cleddyf Motor Neurone a Chapel Glynarthen.

I gychwyn am 11.00 o’r gloch o flaen Festri Capel Glynarthen, SA44 6NX.

Darperir lluniaeth.

Bydd amrywiol stondinau yn y Festri.

Saturday 28th May, 2016

Proceeds towards Motor Neurone Disease and Glynarthen Chapel.

Starting at 11.00am from Glynarthen Chapel Vestry, SA44 6NX

Refreshments will be available.

Various stalls within the Vestry.