Sul y Ffermydd Agored

[Neges gan Jamie, sy’n mynychu un o ddosbarthiadau Philippa yn y Castell.]

Rydym yn agor ein gatiau fferm ar gyfer Sul y Ffermydd Agored ar y 5ed o Mehefin – Fferm Gorwel, Bryngwyn, Castell Newydd Emlyn, SA38 9PL.

Byddwn ni ar agor rhwng 1.00 a 6.00pm, gydag arddangosiadau godro o 3pm ymlaen. Galwch heibio unrhyw adeg. Teithiau AM DDIM, arddangosfeydd, samplau a gweithgareddau ar gyfer oedolion a phlant.

Croeso cynnes i bawb, yn enwedig i siaradwr y Gymraeg neu ddysgwyr.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Jamie, mccoy87@hotmail.co.uk

Parhewch i ddarllen Sul y Ffermydd Agored