Sul y Ffermydd Agored

[Neges gan Jamie, sy’n mynychu un o ddosbarthiadau Philippa yn y Castell.]

Rydym yn agor ein gatiau fferm ar gyfer Sul y Ffermydd Agored ar y 5ed o Mehefin – Fferm Gorwel, Bryngwyn, Castell Newydd Emlyn, SA38 9PL.

Byddwn ni ar agor rhwng 1.00 a 6.00pm, gydag arddangosiadau godro o 3pm ymlaen. Galwch heibio unrhyw adeg. Teithiau AM DDIM, arddangosfeydd, samplau a gweithgareddau ar gyfer oedolion a phlant.

Croeso cynnes i bawb, yn enwedig i siaradwr y Gymraeg neu ddysgwyr.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Jamie, mccoy87@hotmail.co.uk

[A message from Jamie, in one of Philippa’s classes.]

We are opening our farm gates for Open Farm Sunday on 5th June – Gorwel Farm, Bryngwyn, Newcastle Emlyn, SA38 9PL.

We’ll be open between 1.00 and 6.00pm, with milking demonstrations from 3pm. Drop in anytime. FREE tours, displays, samples and activities for adults and children.

Light refreshments will be available for purchase, or feel free to bring a picnic.

For more details, contact Jamie, mccoy87@hotmail.co.uk

 

Un sylw ar “Sul y Ffermydd Agored”

Sylwadau ar gau.