Côr Dysgwyr Ceredigion

Côr Dysgwyr Ceredigion
Bydd y côr yn ail-ddechrau yn Festri Capel Llwyncelyn (SA46 0HH) am 7 o’r gloch nos Fercher y 8fed o Fehefin (DS – mae’r dyddiad wedi newid! nid ar y 25ain o Fai bydd hi!) gyda’r bwriad o gystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Fyddwn ni ddim yn cwrdd yn ystod hanner tymor, ond yn wythnosol ar ôl hynny o’r 8fed Mehefin
Am fwy o wybodaeth cysylltu â Elin Mair: elinmair20@googlemail.com.

Côr Dysgwyr Ceredigion
The choir will meet at Llwyncelyn Chapel Vestry (SA46 0HH) at 7pm, Wednesday the 8th of June (NB the date has changed – it won’t be on the 25th of May!) with the aim of competing at the National Eisteddfod. We won’t meet during half term, but weekly afterwards, from the 8th June.
For more information, contact Elin Mair: elinmair20@googlemail.com.