Gŵyl Dysgu y Llyfrgell Genedlaethol

9 Mehefin 2016
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Diwrnod o weithgareddau dwyieithog yn y Llyfrgell Gen, felly cyfle delfrydol i ymweld â hi os nad ydych chi wedi bod, neu i weld agweddau newydd ar y lle os dych chi’n hen gyfeillion eisioes.

Mae Jaci Taylor yng Nghanolfan CiO Aberystwyth yn trefnu bws a fydd yn codi yn Aberteifi, felly cysylltwch â hi’n uniongyrchol os oes diddordeb gyda chi, er mwyn sicrhau lle arno. (Peidiwch ag oedi tan y funud ola!)

Rhagor o fanylion ar y daflen hon.

Jaci Tayor 01970 628462  jmt@aber.ac.uk

 

9 June 2016
National Library of Wales, Aberystwyth

A day of bilingual activities in the National Library, and a perfect chance to get to know the place if you’ve never been, or see new aspects if you’re already old friends.

Jaci Taylor in the WfA Centre in Aberystwyth is organising buses and one will pick up in Cardigan, so contact her directly to book your place. (Please don’t leave it until the last minute!)

More details of the event on this leaflet.

Jaci Tayor 01970 628462  jmt@aber.ac.uk