Cymdeithas Maes a Môr, Ffostrasol

Cyfarfodydd yr Hydref yn Neuadd Ffostrasol am 7.30 yh.

Nos Lun 19 Medi: darlith gan Lowri Davies ‘Milfeddygaeth ddoe a heddiw’
Mae Lowri’n filfeddyg gwahanol i’r cyffredin gyda phrofiad eang o drin pob math o anifail, yn geffylau, gwartheg, defaid, anifeiliaid anwes ayb – heb anghofio’r eliffant. Fe dreuliodd hi hefyd gyfnod yn China yn dysgu aciwbigo ac y mae hi nawr yn cyfuno milfeddygaeth amgen a’r confensiynol.

Nos Lun 17 Hydref:  darlith gan Dr Geraint H Jenkins ‘Iolo Morganwg ac Undodiaeth’.
Mae’r Dr Geraint Jenkins yn awdurdod ar Iolo Morganwg ac wedi cyhoeddi nifer o erthyglau a llyfrau am Iolo.  Yn y Gymdeithas Hanes mae Cen Llwyd wedi sôn eisoes am gysylltiad Iolo â’r enwad yn ardal ‘Y Smotyn Du’ ac rwy’n siŵr bydd darlith Dr Jenkins yn apelio’n fawr i’n haelodau.

Nos Lun 21 Tachwedd:  Darlith gan y newyddiadurwr  Eifion Glyn –  ‘Gweld y Byd trwy lygad Cymro’ .
Mae Eifion Glyn wedi teithio dros y byd i gyd fel newyddiadurwr a bydd yn adrodd ei brofiadau mwyaf diddorol.