Cymdeithas y Gaeaf

Festri Capel Blaenanerch
Cyfarfod ar y nos Lun cyntaf o bob mis yn y Festri am 7yh i glywed straeon a hanesion difyr gan siaradwyr lleol, a chymdeithasu dros baned ar y diwedd. Addas i ddysgwyr profiadol. Croeso cynnes i bawb.

Hydref 3: ‘Asgwrn Pen Llo’ – Carol Byrne Jones
Tachwedd 7: ‘O Ble Daeth yr Awydd’ – Elenid Jones
Rhagfyr 5: ‘Oes o Dywydd’ – Huw Lewis
Ionawr 2: ‘Prysur Fywyd’ – Eirlys Davies (i’w gadarnhau)
Chwefor 6: ‘Chweugain i’r Pregethwr a Stabal i’w Geffyl’ – Gerwyn Morgan
Mawrth 6: Cawl a Chân

A society running talks in Welsh during the winter. Suitable for experienced learners.