Archifau Dyddiol: 12/11/2016

Cerddwyr Cylch Teifi – Llangrannog

Cerddwyr Cylch Teifi

12fed mis Tachwedd 2016 – Llangrannog

Arweinwydd: Ian ap Dewi

Byddwn ni’n gadael maes parcio Cefncwrt, wrth fynedfa Gwersyll yr Urdd (SN327 546) (ardal Cod Post SA44 6AE) am 10.30yb.

Cliciwch yma am fap.

Y Daith: Taith gylch egnïol sydd ychydig yn fwy na dwy filltir ac yn cymryd dwy awr neu dipyn yn llai ar lwybrau ac ar borfa gyda hanner milltir ar ffordd gul. Awn ni lan trwy Wersyll yr Urdd i gyrraedd Llwybr yr Arfordir a’i ddilyn am sbel i ben y bryn cyn cerdded i lawr ar y lôn uwchben Fferm Llochtyn. Wedyn byddwn yn ymuno â’r llwybr sy’n rhedeg ar ochr y bryn uwchben y cwm cyn mynd i lawr i’r heol fach rhwng Pontgarreg a Llangrannog. Awn yn ôl arni am ryw hanner milltir i’r man cychwyn.

Esgyniad trwy’r daith: tua 300 troedfedd a’r rhan fwyaf ohono ar ran weddol serth o Lwybr yr Arfordir; sticlau: 3; angen cymryd gofal rhag llithro ar y llwybr i lawr i’r heol.

Pwyntiau o ddiddordeb: golygfeydd da o’r pentref a’r dyffryn, hanes y chwareli, y pentref a Gwersyll yr Urdd

Wedyn: Bydd dewis eang o luniaeth ar gael yn Llangrannog.

Croeso cynnes i bawb. Cofiwch fod dysgwyr yn dod i gerdded gyda’r grŵp er mwyn cael cyfle i sgwrsio â Chymry lleol. Da chi, agorwch sgwrs â nhw pan allwch.
Ymholiadau 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Rhaglen llawn y Cerddwyr ar gyfer 2016-17.

______________________________________________________

Cerddwyr Cylch Teifi Walkers

12th November 2016 – Llangrannog

Leader: Ian ap Dewi

We’ll leave the Cefncwrt carpark, by the entrance to the Urdd Camp (SN327 546) (near postcode SA44 6AE) at 10.30am.

Click here for map.

The Walk: An energetic circular walk which is a little over two miles and takes about tow hours or a little less on paths and on grass with half a mile on a narrow road. We’ll go up through the Urdd Camp to reach the Coastal Path and follow it for a while to the top of the hill before walking down on the lane above Lochtyn Farm. Then we’ll join the path which runs on the side of the hill above the valley before going down to the small road between Pontgarreg a Llangrannog. We’ll go along it for about half a mile back to the starting point.

The ascent throughout the walk: about 300ft and most of it on a fairly steep part of the Coastal Path; 3 stiles; care must be taken not to slip on the path down to the road.
Points of interest: good views of the village and the valley, the history of the quarries, the village and the Urdd Camp.Afterwards: There’ll be an extensive choice of refreshments available in Llangrannog.
There’ll be a warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation.
Enquiries 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com
Llun gan Rhys Wynne, cyhoeddwyd ar Flickr gyda thrwydded Comins Creadigol.

Crymych: Dwy Ddrama Fer

Theatr y Gromlech, Crymych, Nos Sadwrn 12 Tachwedd, am 7 o’r gloch. £8 i oedolion, £3 i blant, yn cynnwys raffl a phanad yn ystod hanner amser.

Cwmni Drama Mochyn Du yn cyflwyno dwy ddrama fer, sef “Y Lloeren” ac “Eisteddfod Dai”.

I godi arian i elusen Paul Satori, er cof am Dyfrig George.

mochyn-du