Crymych: Dwy Ddrama Fer

Theatr y Gromlech, Crymych, Nos Sadwrn 12 Tachwedd, am 7 o’r gloch. £8 i oedolion, £3 i blant, yn cynnwys raffl a phanad yn ystod hanner amser.

Cwmni Drama Mochyn Du yn cyflwyno dwy ddrama fer, sef “Y Lloeren” ac “Eisteddfod Dai”.

I godi arian i elusen Paul Satori, er cof am Dyfrig George.

mochyn-du