Noson Nadoligaidd Cyd Llangrannog

Nos Fercher 7/12/16

Cyd Llangrannog
Noson Nadoligaidd
7.30
Pentre Arms, Llangrannog
Dewch â phlataid o fwyd i’w rannu (ond ddim gormod!)
Croeso cynnes iawn i bawb.

Wednesday 7/12/16
Welsh Learners’ Group, Llangrannog
Christmassy evening
7.30

Pentre Arms, Llangrannog
Bring a plate of food to share (but not too much!)
A very warm welcome to all.