Noson Crefftiau Nadolig

Noson arbennig i ddysgwyr Llambed a’r cylch

(An evening for Welsh learners)

Merched y Wawr Llambed yn cynnal

Noson Crefftau Nadolig

gyda Haf Meredith a Morwen Thomas

Sgwrsio a hwyl wrth wneud crefftau

(A fun, practical evening making crafts and chatting in Welsh)

Nos Lun Rhagfyr 12ed am 7.30 y.h.

Festri Capel Shiloh

(drws nesa i Swyddfa’r Heddlu ar y Stryd fawr)

Cwpaned a chacen

Croeso cynnes i bob dysgwr – yn ferched a dynion!

Cyswllt: Ann Morgan 07791966122

Poster y Noson