Archifau Misol: Mawrth 2017

Cwmni Drama Llandudoch

CWMNI DRAMA LLANDUDOCH: ‘First Rispondars’ a ‘Gweld y Sêr’

Dwy gomedi fer yng nghwmni actorion profiadol.

Yn ‘First Rispondars’ gan Gwynedd Huws Jones, mae’r tîm cymorth cyntaf yn cael problem fawr wrth ymarfer, a gyda menyw ddieithr a chriw ffilmio yn troi lan, mae’r canlyniad yn annisgwyl.

Yn ‘Gweld Sêr’ gan Peter Hughes Griffiths, mae gwesty Glan-y-Don yn ceisio cael 4 seren AA uwchben y drws ond mae’r gwesteion yn cymhlethu pethe.

Yn ôl yr arfer, comedïau yw’r rhain gyda phobl yn cael eu hunain mewn sefyllfaoedd eitha anodd a digri.

Yfory – Cwmni Theatr Bara Caws

Sadwrn 4/3/17 Theatr Mwldan 7.30

Cwmni Theatr Bara Caws – Drama Gymraeg newydd o’r enw ‘Yfory’

gan Sion Eirian

Pennaeth Staff y Tŷ Gwyn adeg Barack Obama oedd Rahm Emmanuel ac ef a ddwedodd “never let a good crisis go to waste”. Ei bwynt oedd bod argyfwng annisgwyl yn gyfle i dreio rhywbeth gwahanol na ellid ei ystyried o dan amgylchiadau arferol.

Dyna fyrdwn y ddrama newydd hon am sefyllfa gwleidyddiaeth yng Nghymru ar ôl lecsiwn y Cynulliad yn 2016.


Pris Bargen i Ddysgwyr a’r Cymry sy’n helpu yn y dosbarthiadau: £8 (yn lle £10 neu £11). Dwedwch eich bod yn ‘Grŵp Philippa’ pan dych chi’n bwcio’ch tocyn. Cewch chi eistedd unrhyw le dych chi eisiau, ond byddwch chi’n cael y pris arbennig.

Saturday 4/3/17 Theatr Mwldan 7.30

Bara Caws Theatre Company – A new Welsh play called ‘Yfory’ [Tomorrow]

by Sion Eirian

Performance in Welsh only

The Chief of Staff at the White House in Barack Obama’s time was Rahm Emmanuel and he said “never let a good crisis go to waste”. His point was that an unexpected crisis is an opportunity to try something different which couldn’t be considered in normal circumstances.

That’s the theme of this new play about the situation of politics in Wales after the Welsh Assembly elections in 2016.

Bargain Price for Welsh learners and the Welsh speakers who help in the classes: £8 (instead of £10 or £11). Say that you’re in ‘Philippa’s Group’ when you book your ticket. You can sit where you like, but you’ll get the special price.