Archifau Misol: Ebrill 2017

Gŵyl ‘Ar Lafar’

22/4/17

Gŵyl ‘Ar Lafar’ i ddysgwyr yn rhai o Amgueddfeydd Cymru:  tinyurl.com/arlafar

A festival (‘Ar Lafar’) for learners in some of the Museums of Wales:  tinyurl.com/arlafarS

Macbeth – Theatr Genedlaethol Byw

Macbeth (yn Gymraeg), wedi’i ffilmio’n fyw o Gastell Caerffili, gydag is-deitlau Saesneg.
Pris Bargen i Ddysgwyr a’r Cymry sy’n helpu yn y dosbarthiadau: £11.50 (sef y pris gostyngol i’r cyhoedd) yn lle £12.50 (y pris llawn i’r cyhoedd). Dwedwch eich bod yn ‘Grŵp Philippa’ pan dych chi’n bwcio’ch tocyn. Cewch chi eistedd unrhyw le dych chi eisiau, ond byddwch chi’n cael y pris arbennig.
Pecyn ar gyfer dysgwyr lefel Uwch i helpu gyda gwylio Macbeth yn Gymraeg: cliciwch yma

Macbeth (in Welsh), filmed live in Caerphilly Castle, with English subtitles.
Bargain Price for Welsh learners and the Welsh speakers who help in the classes: £11.50 (which is the concessionary rate for the public) instead of £12.50 (the full price for the public). Say that you’re in ‘Philippa’s Group’ when you book your ticket. You can sit where you like, but you’ll get the special price.
A package to help learners at Advanced level to get more out of watching Macbeth in Welsh:  click here

Te yn y Prynhawn, Llandudoch

Mae dysgwyr Cymraeg Llandudoch yn rhoi gwahoddiad i chi ddod i

Te yn y Prynhawn
10 Ebrill – 2.30yh – 3.30yh yn Neuadd yr Eglwys, Llandudoch (ar bwys B V Rees)

Te, coffi, cacen a bisgedi
Dewch – cyfle i ddysgwyr Cymraeg o bob lefel
Croeso i bawb – dysgwyr a siaradwyr Cymraeg.
So that we have an idea of how many people are coming, please let your tutor know if you are interested, or phone Kathleen Finlayson (tiwtor Llandudoch) 01239 621401, or Penny Poulsom 01239 615930.