Archifau Dyddiol: 19/04/2017

Macbeth – Theatr Genedlaethol Byw

Macbeth (yn Gymraeg), wedi’i ffilmio’n fyw o Gastell Caerffili, gydag is-deitlau Saesneg.
Pris Bargen i Ddysgwyr a’r Cymry sy’n helpu yn y dosbarthiadau: £11.50 (sef y pris gostyngol i’r cyhoedd) yn lle £12.50 (y pris llawn i’r cyhoedd). Dwedwch eich bod yn ‘Grŵp Philippa’ pan dych chi’n bwcio’ch tocyn. Cewch chi eistedd unrhyw le dych chi eisiau, ond byddwch chi’n cael y pris arbennig.
Pecyn ar gyfer dysgwyr lefel Uwch i helpu gyda gwylio Macbeth yn Gymraeg: cliciwch yma

Macbeth (in Welsh), filmed live in Caerphilly Castle, with English subtitles.
Bargain Price for Welsh learners and the Welsh speakers who help in the classes: £11.50 (which is the concessionary rate for the public) instead of £12.50 (the full price for the public). Say that you’re in ‘Philippa’s Group’ when you book your ticket. You can sit where you like, but you’ll get the special price.
A package to help learners at Advanced level to get more out of watching Macbeth in Welsh:  click here