Archifau Misol: Mai 2017

Parti Pizza 2015

Parti Pizza

[Scroll down or click here for English]

Parti Pizza yn y Tipi!

Nos Fawrth 4ydd Gorffennaf 2017

am 7.00yh

Dewch i ddathlu diwedd tymor

y dosbarthiadau Cymraeg

 

Dewch i ymuno â ni ar y Cei yn Aberteifi (rownd y cornel o’r Grosvenor) ar gyfer parti pizza yn y tipi mawr. Bydd Fforest yn gwneud pizzas cartref ffres yn eu ffyrnau coed tân arbennig ar y safle (£7.00 – £12.00 yr un). Mae cynhwysion y pizzas yn lleol cymaint â phosibl. Hefyd bydd bar yno yn cynnig detholiad o gwrw o Gymru, seidr, gwirodydd a diodydd ysgafn i’w prynu.

Gwisgwch ddillad cynnes! (Peidiwch poeni os bydd glaw – mae digon o gysgod cysurus).

Does dim rhaid bwcio. Manylion: 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Croeso cynnes i bawb


 

Pizza Party in the Tipi!

Tuesday 4th July 2017

at 7.00pm

Come and celebrate the end of term of

the Welsh Classes

Please join us on the Quay in Cardigan (just around the corner from the Grosvenor) for a pizza party in the big tipi. Fforest will be making fresh, homemade pizzas in their wood fired pizza ovens on site (£7.00 – £12.00 each). The pizza ingredients are locally sourced where possible. There will also be a bar on site offering a selection of Welsh beers, ciders and spirits as well as soft drinks to buy.

Wear warm clothes! (Don’t worry about rain – there’s plenty of cosy shelter).

There’s no need to book. Details: 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Eisteddfod Llandudoch 2017

 

Cystadleuthau i Gymry Cymraeg a Dysgwyr profiadol iawn:

70. Cystadleuaeth y Gadair : Cerdd, neu gasgliad o gerddi, caeth neu rydd, hyd at 100 o linellau – Colled neu Ennill. Gwobr: Cadair fechan gywrain a £75.00 (Rhoddedig gan y teulu er cof am W.R. Smart)
71. Telyneg : Gobaith 1af : £15.00
72. Soned : ..i un o’r tymhorau 1af : £15.00
73. Pedwar pennill telyn neu bedwar triban i bedwar arwr. 1af : £15.00
74. Englyn : Gwawr 1af : £15.00
75. Cywydd neu Hir a Thoddaid : Teyrnged 1af : £15.00
76. Geiriau ar gyfer Emyn Heddwch. af: £15.00
77. Limrig yn cynnwys y llinell : “ Wrth groesi y mynydd un bore” 1af : £10.00
78. Cân ddigri : Y Wers 1af: £10.00
79. Stori fer yn ymwneud ag ennill neu golli. 1af : £15.00
80. Cystadleuaeth CLEBRAN (Papur Bro’r Preseli) – erthygl addas i’w chyhoeddi mewn papur bro. 1af : £25.00