Eisteddfod Llandudoch 2017

 

Cystadleuthau i Gymry Cymraeg a Dysgwyr profiadol iawn:

70. Cystadleuaeth y Gadair : Cerdd, neu gasgliad o gerddi, caeth neu rydd, hyd at 100 o linellau – Colled neu Ennill. Gwobr: Cadair fechan gywrain a £75.00 (Rhoddedig gan y teulu er cof am W.R. Smart)
71. Telyneg : Gobaith 1af : £15.00
72. Soned : ..i un o’r tymhorau 1af : £15.00
73. Pedwar pennill telyn neu bedwar triban i bedwar arwr. 1af : £15.00
74. Englyn : Gwawr 1af : £15.00
75. Cywydd neu Hir a Thoddaid : Teyrnged 1af : £15.00
76. Geiriau ar gyfer Emyn Heddwch. af: £15.00
77. Limrig yn cynnwys y llinell : “ Wrth groesi y mynydd un bore” 1af : £10.00
78. Cân ddigri : Y Wers 1af: £10.00
79. Stori fer yn ymwneud ag ennill neu golli. 1af : £15.00
80. Cystadleuaeth CLEBRAN (Papur Bro’r Preseli) – erthygl addas i’w chyhoeddi mewn papur bro. 1af : £25.00