Archifau Misol: Gorffennaf 2017

Cwrs Haf Caerfyrddin – Yr Atom, 12-14 Gorffennaf

Cwrs Haf Caerfyrddin (Yr Atom, 12-14 Gorffennaf)
Tridiau o weithgareddau ar gyfer grwpiau ar bob lefel.
O ddiddordeb i ddysgwyr ar lefel Uwch, bydd grŵp Richard yn mynd ar daith dywys arbennig i Amgueddfa Sir Gaerfyrddin a leolir mewn parcdir ysblennydd yng ngogoniant Dyffryn Tywi. Arferai’r adeilad fod yn Balas Esgobion Tyddewi (1542 – 1974), ac yno y cyfieithwyd y Testament Newydd i’r Gymraeg am y tro cyntaf. Yn ogystal â’r wibdaith i’r Amgueddfa, bydd darlith gan yr awdur a chyn-ohebydd y BBC, y Cynghorydd Alun Lenny, am hanes y Beibl Cymraeg.

Gŵyl Nôl a Mla’n

Gŵyl gerddoriaeth Gymraeg am ddim, ym mhentre hyfryd hyfryd Llangrannog. Gig agoriadol Nos Wener 7fed o Orffennaf a thrwy’r dydd ac i mewn i’r nos ar y Sadwrn. (Fideos YouTube sy yn y dolenni isod.)

Nos Wener (7/7/17) 7:00yh:
Elin Fflur a’r band
Mari Mathias
Hoffgan

Dydd Sadwrn (8/7/17) 1:00yp tan hwyr:
Tommo yn cyflwyno;
Yws Gwynedd
Y Trŵbz
Yr Eira
Ryland Teifi
Mellt
Tecwyn Ifan
Chwalfa
Seingar
Mabli Tudur
Mobinagi
Dawnswyr Talog
Ysgolion Lleol

A festival of Welsh music, on two stages near the beach in Llangrannog. Something for everybody, and all for the great price of free! Links to YouTube videos of most of the artists above.