Cwrs Haf Caerfyrddin – Yr Atom, 12-14 Gorffennaf

Cwrs Haf Caerfyrddin (Yr Atom, 12-14 Gorffennaf)
Tridiau o weithgareddau ar gyfer grwpiau ar bob lefel.
O ddiddordeb i ddysgwyr ar lefel Uwch, bydd grŵp Richard yn mynd ar daith dywys arbennig i Amgueddfa Sir Gaerfyrddin a leolir mewn parcdir ysblennydd yng ngogoniant Dyffryn Tywi. Arferai’r adeilad fod yn Balas Esgobion Tyddewi (1542 – 1974), ac yno y cyfieithwyd y Testament Newydd i’r Gymraeg am y tro cyntaf. Yn ogystal â’r wibdaith i’r Amgueddfa, bydd darlith gan yr awdur a chyn-ohebydd y BBC, y Cynghorydd Alun Lenny, am hanes y Beibl Cymraeg.