Archifau Dyddiol: 07/09/2017

Dewch i Ganu, Llandysul

Y nos Iau cyntaf o’r mis am 8yh, yn dechrau nos Iau, 7fed Medi yn Tafarn y Half Moon, Pont-Tyweli, Llandysul, SA44 4AJ.
Cyfle i ganu hoff ganeuon gwerin tafarndai a stadium fel Sosban Fach a Moliannwn.

Croeso mawr i bawb, yn arbennig Dysgwyr Cymraeg. Yn rhad ac am ddim.

Dewch i Ganu (Come and Sing)
The first Thursday of the month at 8pmstarting Thursday, 7th September in the Half Moon Inn, Pont-Tyweli, Llandysul, SA44 4AJ.
A chance to sing the stadium, pub and folk favourites such as Sosban Fach and Moliannwn.

Everyone is welcome, particularly Welsh learners.  Free.