Archifau Dyddiol: 08/09/2017

Tŷ Cadwgan

[Scroll down or click here for English]

Mae dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion Prifysgol yn Aberteifi, i gyd yn cael eu cynnal yn Tŷ Cadwgan, yr adeilad lliw hufen i’r chwith Gerddi Brioude, wrth ochr prif fynedfa’r Castell.

Tŷ Cadgan – cliciwch i weld ar GoogleMaps

Mae prif fynedfa i Dŷ Cadwgan dan ganopi wrth ochr y siop “Labels for Less”. Mae tu ôl i goeden yn y llun uchod. Mae lifft ar gael i fynd lan stâr, ac mae dosbarthiadau i gyd ar y llawr cyntaf.


Aberystwyth University Welsh for Adults classes in Cardigan are all held at Tŷ Cadwgan, the cream coloured building to the left of the Brioude Garden which is next to the Castle Entrance / Reception.

Tŷ Cadgan – cliciwch i weld ar GoogleMaps / click to see on GoogleMaps

The main entrance to  Tŷ Cadwgan is under a canopy to the side of the shop, “Labels for Less”, almost hidden by the tree in the picture above. There’s a lift to go upstairs, and all the classes are held on the first floor.

 

 

Cerflun Ben yn y Castell

Anfonodd Celia, Felin Bedw, y llun hyfryd yma o’r artist Ben Dearnley gyda rhai o’i gyd-ddysgwyr a ddaeth ar achlysur dadorchuddio ei gerflun newydd. Dyma Celia’n rhoi hanes:

Cwrddon ni yn ein dosbarth Cymraeg cyntaf ym mis Hydref 2012 ac wedi parhau i fod yn ffrindiau ers hynny.  Yn ddiweddar, gwahoddodd Ben ni i ddadorchuddiad ei gerflun newydd e yng Nghastell Aberteifi.

Caeth e’r syniad ar gyfer y cerflun pan oedd e’n dysgu drws nesa i swyddfa adfer y Castell.  Ers hynny, mae e wedi bod yn gweithio ar y syniad. Mae Ben wedi cerfio siâp mewn llechfaen sy’n cynrychioli cleddyfau ond y neges yw bod “yr ysgrifbin yn gryfach na’r cleddyf”.

Caeth e gefnogaeth gan feirdd adnabyddus lleol sef Ceri Wyn Jones a Gillian Clarke. Ysgrifennon nhw gerddi a defnyddiodd Ben rhai o’u llinellau ar y cerflun.

Ewch i’w weld e – mae e’n ardderchog! Mae gwydr lliw yn edrych yn wahanol yn ôl amser y dydd a’r tymor.

Ben Dearnley a rhai o’i gyd-ddysgwyr wrth ochr y cerflun newydd. O’r chwith: Ben, Nigel Blake, Celia Richardson, Judith Wainwright a Jude Marr.