Cerflun Ben yn y Castell

Anfonodd Celia, Felin Bedw, y llun hyfryd yma o’r artist Ben Dearnley gyda rhai o’i gyd-ddysgwyr a ddaeth ar achlysur dadorchuddio ei gerflun newydd. Dyma Celia’n rhoi hanes:

Cwrddon ni yn ein dosbarth Cymraeg cyntaf ym mis Hydref 2012 ac wedi parhau i fod yn ffrindiau ers hynny.  Yn ddiweddar, gwahoddodd Ben ni i ddadorchuddiad ei gerflun newydd e yng Nghastell Aberteifi.

Caeth e’r syniad ar gyfer y cerflun pan oedd e’n dysgu drws nesa i swyddfa adfer y Castell.  Ers hynny, mae e wedi bod yn gweithio ar y syniad. Mae Ben wedi cerfio siâp mewn llechfaen sy’n cynrychioli cleddyfau ond y neges yw bod “yr ysgrifbin yn gryfach na’r cleddyf”.

Caeth e gefnogaeth gan feirdd adnabyddus lleol sef Ceri Wyn Jones a Gillian Clarke. Ysgrifennon nhw gerddi a defnyddiodd Ben rhai o’u llinellau ar y cerflun.

Ewch i’w weld e – mae e’n ardderchog! Mae gwydr lliw yn edrych yn wahanol yn ôl amser y dydd a’r tymor.

Ben Dearnley a rhai o’i gyd-ddysgwyr wrth ochr y cerflun newydd. O’r chwith: Ben, Nigel Blake, Celia Richardson, Judith Wainwright a Jude Marr.