Tŷ Cadwgan

[Scroll down or click here for English]

Mae dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion Prifysgol yn Aberteifi, i gyd yn cael eu cynnal yn Tŷ Cadwgan, yr adeilad lliw hufen i’r chwith Gerddi Brioude, wrth ochr prif fynedfa’r Castell.

Tŷ Cadgan – cliciwch i weld ar GoogleMaps

Mae prif fynedfa i Dŷ Cadwgan dan ganopi wrth ochr y siop “Labels for Less”. Mae tu ôl i goeden yn y llun uchod. Mae lifft ar gael i fynd lan stâr, ac mae dosbarthiadau i gyd ar y llawr cyntaf.


Aberystwyth University Welsh for Adults classes in Cardigan are all held at Tŷ Cadwgan, the cream coloured building to the left of the Brioude Garden which is next to the Castle Entrance / Reception.

Tŷ Cadgan – cliciwch i weld ar GoogleMaps / click to see on GoogleMaps

The main entrance to  Tŷ Cadwgan is under a canopy to the side of the shop, “Labels for Less”, almost hidden by the tree in the picture above. There’s a lift to go upstairs, and all the classes are held on the first floor.