Archifau Misol: Hydref 2017

Welsh Classes in Cardigan / Dosbarthiadau Aberteifi

Cardigan Welsh Classes 2017-18
starting 2 October 2017

Entry / Foundation / Intermediate / Advanced

Dosbarthiadau Aberteifi 2017-18 – dechrau 2 Hydref 2017

Mynediad / Sylfaen / Canolradd / Uwch



Mynediad / Entry Level Courses for beginners


Mynediad / Beginners NB100
Thursdays, 9.30am to 2pm (a four-hour session, with a half hour break)
🏃‍♀️ A fast-track course, completing the level in one year
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Nic Dafis – nid4@aber.ac.uk
Online registration – click here


Mynediad / Beginners NB101
Monday & Thursday evenings, 6.30pm to 8.30pm (two sessions of two hours)
🏃‍♀️ A fast-track course, completing the level in one year
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Richard Vale – riv1@aber.ac.uk
Online registration – click here


Mynediad 1 / Beginners NK118
Monday mornings, 10am to 12pm (one session of two hours)
🚶‍♀️ An easier-paced course, completing the level in two years
Location: Y Man a’r Lle, Cardigan
Tutor:Siân Griffiths ciowfa@ceredigion.gov.uk
Online registration – click here


Mynediad 1 / Beginners NK119
Monday evenings, 6pm to 8pm (one session of two hours)
🚶‍♀️ An easier-paced course, completing the level in two years
Location: Y Man a’r Lle, Cardigan
Tutor:Siân Griffiths ciowfa@ceredigion.gov.uk
Online registration – click here


Mynediad 2 / Beginners NK126
Wednesday evenings, 6pm to 8pm (one session of two hours)
🚶‍♀️ An easier-paced course, completing the level in two years (continuation of a class that started last year)
Location: Y Man a’r Lle, Cardigan
Tutor: Lynne Rees ciowfa@ceredigion.gov.uk
Online registration – click here


Mynediad 2 / Beginners NK127
Thursday afternoons, 1pm to 3pm (one session of two hours)
🚶‍♀️ An easier-paced course, completing the level in two years (continuation of a class that started last year)
Location: Y Man a’r Lle, Cardigan
Tutor: Lynne Rees ciowfa@ceredigion.gov.uk
Online registration – click here


Mynediad 2 / Beginners NK131
Wednesday mornings, 9am to 11am (one session of two hours)
🚶‍♀️ An easier-paced course, completing the level in two years (continuation of a class that started last year)
Location: Y Man a’r Lle, Cardigan
Tutor: Alison Vaughan-Jones ciowfa@ceredigion.gov.uk 
Online registration – click here



Sylfaen / Foundation Level Courses


Syfaen / Foundation NB103
Mondays, 9.30am to 2pm (a four hour session, with a half hour break)
🏃‍♀️ A fast-track course, completing the level in one year
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Richard Vale – riv1@aber.ac.uk
Online registration – click here


Syfaen / Foundation NB102
Wednesday evenings, 6.30pm to 9pm (a single 2½ hour session)
🏃‍♀️ A fast-track course, completing the level in one year
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Mari
Online registration – click here


Syfaen Parhad / Continuation NB104
Wednesdays, 9.30am to 2pm (a four hour session, with a half hour break)
🏃‍♀️ A fast-track course, completing the level, and starting Canolradd during the year
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Richard Vale – riv1@aber.ac.uk
Online registration – click here


Canolradd / Intermediate Level Courses


Canolradd Parhad / Continuation NB106
Wednesdays, 9.30am to 1pm (a three hour session, with a coffee break)
🏃‍♀️ A “fast-track” course, but moving a bit slower, completing the level by the end of the year
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Nic Dafis – nid4@aber.ac.uk
Online registration – click here


Canolradd / Intermediate NB105
Tuesdays, 9.30am to 2pm (a four hour session, with a half hour break)
🏃‍♀️ A fast-track course, completing the level in a year
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Nic Dafis – nid4@aber.ac.uk
Online registration – click here


Canolradd / Intermediate NB107
Monday & Thursday evenings, 7pm to 9pm (two sessions of two hours)
🏃‍♀️ A fast-track course, completing the level in a year
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Nic Dafis – nid4@aber.ac.uk
Online registration – click here


Canolradd Sgwrs / Intermediate Conversation NK146
Thursday mornings, 9.30am to 11.30am (a single two hour session)
A conversation group at Intermediate level
Location: Y Man a’r Lle, Cardigan
Tutor:Alison Vaughan-Jones ciowfa@ceredigion.gov.uk
Online registration – click here


Canolradd Sgwrs / Intermediate Conversation NB108
Thursday afternoons, 12pm to 2pm (a single two hour session)
A conversation group at Intermediate level
Location: Tŷ Cadwgan, Cardigan
Tutor: Philippa Gibson pgg@aber.ac.uk
Online registration – click here


Uwch / Advanced Courses


Uwch 1 NB113
Dydd Mawrth, 9.30am i 2pm (sesiwn pedair awr, gyda thoriad hanner hour)
Dosbarth dwys, a fydd yn cwblhau’r lefel mewn blwyddyn
Lleoliad: Tŷ Cadwgan, Aberteifi
Tiwtor: Richard Vale – riv1@aber.ac.uk
Cofrestru arlein – cliciwch yma


Uwch 2 NB109
Dydd Llun, 9.30am i 2pm (sesiwn pedair awr, gyda thoriad hanner hour)
Siarad, gwrando, darllen, gramadeg. Ysgrifennu i’r bobl sy eisiau. Fydd dim cwrslyfr, ond bydd y tiwtor yn rhoi taflenni i bawb. Bydd y rhan fwyaf o’r dosbarth wedi astudio Uwch 2 (Meistroli Ceredigion) ond does dim rhaid.
Lleoliad: Tŷ Cadwgan, Aberteifi
Tiwtor: Philippa Gibson pgg@aber.ac.uk
Cofrestru arlein – cliciwch yma


Uwch 2 NB114
Nos Fercher, 6.30pm i 9pm (sesiwn 2½ awr)
Dosbarth dwys, a fydd yn dilyn cwrs newydd y Ganolfan Genedlaethol
Lleoliad: Tŷ Cadwgan, Aberteifi
Tiwtor: Richard Vale – riv1@aber.ac.uk
Cofrestru arlein – cliciwch yma


Uwch Sgwrs NB112
Bore Iau, 9.30am i 11.30am (sesiwn 2 awr)
Dosbarth sgwrsio, gyda ambell i siaradwr gwadd yn ymweld yn ystod y flwyddyn
Lleoliad: Tŷ Cadwgan, Aberteifi
Tiwtor: Richard Vale – riv1@aber.ac.uk
Cofrestru arlein – cliciwch yma


Uwch Pontio NB110
Dydd Mawrth, 9.30am i 2pm (sesiwn pedair awr, gyda thoriad hanner hour)
Siarad, gwrando, darllen, gramadeg. Ysgrifennu i’r bobl sy eisiau. Fydd dim cwrslyfr, ond bydd y tiwtor yn rhoi taflenni i bawb. Bydd y rhan fwyaf o’r dosbarth wedi astudio Uwch 2 ond does dim rhaid.
Lleoliad: Tŷ Cadwgan, Aberteifi
Tiwtor: Philippa Gibson pgg@aber.ac.uk
Cofrestru arlein – cliciwch yma


Uwch Pontio NB111
Nos Lun, 7pm i 9pm (un sesiwn o ddwy awr)
Siarad, gwrando, darllen, gramadeg. Ysgrifennu i’r bobl sy eisiau. Fydd dim cwrslyfr, ond bydd y tiwtor yn rhoi taflenni i bawb. Bydd y rhan fwyaf o’r dosbarth wedi astudio Uwch 2 ond does dim rhaid.
Lleoliad: Tŷ Cadwgan, Aberteifi
Tiwtor: Philippa Gibson pgg@aber.ac.uk
Cofrestru arlein – cliciwch yma

Profiad Gwaith

Dydd Sul 1af Hydref 
10yb S4C
Rhaglen ‘Profiad Gwaith’
Rhaglen wedi’i ffilmio yng Nghastell Aberteifi, gyda rhai o ddysgwyr a Chymry Cymraeg Aberteifi yn cymryd rhan. Bydd yn rhan o ‘Dal Ati’ – rhaglen i ddysgwyr.
 
TV programme ‘Profiad Gwaith’ / ‘Work Experience’
A programme filmed at Cardigan Castle, with some Cardigan learners and Welsh speakers taking part. It will be part of the ‘Dal Ati’ programme for learners.