Profiad Gwaith

Dydd Sul 1af Hydref 
10yb S4C
Rhaglen ‘Profiad Gwaith’
Rhaglen wedi’i ffilmio yng Nghastell Aberteifi, gyda rhai o ddysgwyr a Chymry Cymraeg Aberteifi yn cymryd rhan. Bydd yn rhan o ‘Dal Ati’ – rhaglen i ddysgwyr.
 
TV programme ‘Profiad Gwaith’ / ‘Work Experience’
A programme filmed at Cardigan Castle, with some Cardigan learners and Welsh speakers taking part. It will be part of the ‘Dal Ati’ programme for learners.