Archifau Dyddiol: 15/01/2018

Maes a Môr: ‘Y Mabinogi a Dyffryn Teifi’

Nos Lun, Ionawr 15 – Cymdeithas Hanes Maes a Môr, Darlith gan Dr John Davies:

‘Y Mabinogi a Dyffryn Teifi’, Neuadd Ffostrasol, 7.30yh
Neges gan Eiris Llywelyn:

Dr John Davies, yr hanesydd a’r daearegwr o Landysul yw’r siaradwr gwadd a thestun ei ddarlith fydd ‘Y Mabinogi a Dyffryn Teifi’. Yn ôl y rhai sydd eisoes wedi’i chlywed mae’r ddarlith yn cynnwys cyfoeth o hanes a sleidiau diddorol iawn.

Croeso cynnes i chi ymuno â ni nos Lun a diolch i chi am bob cefnogaeth.