Archifau Dyddiol: 19/01/2018

Adolygiad: Gwilym Bowen Rhys, Tafarn Sinc

Daeth yr adolygiad isod i law oddi wrth Andy Cordy, Crymych. Diolch yn fawr iddo am ei anfon, ac am roi caniatâd i’w rannu yma:


Es i mas neithiwr i glywed Gwilym Bowen Rhys. Diolch yn fawr iawn iawn am hysbysebu y gig, roedd ei berfformiad yn fythgofiadwy.

Mae e wedi datblygu modd unigol o gyflwyno ei ganeuon ei hun, caneuon gan artistiaid cyfoes fel Gai Toms a chaneuon traddodiadol sy’n defnyddio elfennau gwerinol ond yn cynnwys ei brofiadau roc a rôl.

Dw i’n genfigennus (wrth gwrs) o’i ddawn, ei egni ieuanc, ei gyfaredd ond dw i’n poeni bod dyn mor fedrus, sy’n tanio mor ffyrnig, ddim yn gallu mynd yn hen.

Does dim bywoliaeth i gael mewn perfformio i bum deg i drigain o bobl ond mae’n amlwg roedd e’n hollol gyfforddus, heb ormodiaith, yn siarad ac yn canu yn uniongyrchol â’i gynulleidfa.

Mae ei ddiddordeb mewn hanes a diwylliant, sy’n gyrru’r angerdd yn ei lais, yn amlwg hefyd. Meistr ei grefft, ac yn wir drwbadŵr ei oes.


Diolch eto, Andy!

Cofiwch bod croeso bob tro i ddarllenwyr cylchlythyr Pethe Cylch Teifi anfon adolygiadau neu sylwadau i mewn, ac i’w rhannu gyda’r criw yma ar y blog – nic@dysgu.com yw’r cyfieirad ebost.

 

[Llun: BBC]