Dwy Gomedi Fer

Cwmni Drama Llandudoch

Chwefror 2 : Neuadd Penrhiwllan 7.30 pm

Mawrth 9 : Neuadd Sarnau 7.30 pm

Mawrth 23ain: Neuadd Talgarreg 7.30

?? Mawrth 20fed (Nos Iau) : Theatr Mwldan 7.30 ??
(dyddiad anghywir – 29 Mawrth yn ôl Theatr Mwldan)

Cwmni Drama Llandudoch yn cyflwyno DWY GOMEDI FER. ‘Y Noson Wobrwyo’ gan Elgan Jones a ‘Rhwng Dwy’ gan Charles Arch. Dwy ddrama fydd yn goglais y chwerthin o’r gynulleidfa, gan gwmni sydd wedi perfformio bob blwyddyn ers 30 mlynedd.

(Addas i ddysgwyr Cymraeg).

CWMNI DRAMA LLANDUDOCH: DWY GOMEDI FER

Cwmni Drama Llandudoch present DWY GOMEDI FER. ‘Y Noson Wobrwyo’ by Elgan Jones and ‘Rhwng Dwy’ by Charles Arch. Two short comedies to tickle the funny bones from this local company that has performed every year for the past 30 years!

(Suitable for Welsh learners).